Am Elin

Ganwyd Elin Jones ym 1966, ac fe’i magwyd ar fferm yn Llanwnnen ger Llambed. Mynychodd Ysgol Gynradd Llanwnnen ac Ysgol Uwchradd Llanbedr Pont Steffan.

Elin Jones

Elin Jones

Wedi graddio o Brifysgol Caerdydd gyda BSc mewn Economeg, aeth Elin ymlaen i astudio ar gyfer gradd uwch MSc mewn Economeg Wledig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gweithiodd fel Swyddog Datblygu Economaidd i Fwrdd Datblygu Cymru Wledig, ac hefyd yn gyfarwyddwr Radio Ceredigion a chwmni cynhyrchu teledu Wes Glei Cyf.

Roedd Elin yn aelod o Gyngor Tref Aberystwyth rhwng 1992 a 1999 – hi oedd maer ieuengaf Aberystwyth ym 1997 – 1998.

Yn etholiadau cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol ym 1999, etholwyd Elin yn Aelod Cynulliad newydd Ceredigion. Yn ystod y blynyddoedd cynnar, Elin oedd llefarydd Plaid Cymru ar faterion gwledig a datblygu economaidd. Bu Elin hefyd yn Gadeirydd Cenedlaethol y Blaid rhwng 2000 a 2002.

Ar 09 Gorffennaf 2007, sefydlwyd llywodraeth glymblaid ‘Cymru’n Un’ ac fe benodwyd Elin yn Weinidog Materion Gwledig. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, enillodd Elin wobr Aelod Cynulliad y Flwyddyn, ac hefyd gwobr Pencampwr Ffermio Prydain y Farmers Weekly.

Wedi Etholiad Cymreig 2011, penodwyd Elin yn Llefarydd Iechyd ar ran Plaid Cymru.

Ar ol byw yn Aberystwyth am nifer o flynyddoedd mae Elin erbyn hyn wedi ymgartrefu yn Aberaeron ac ymysg ei diddordebau mae cerddoriaeth, ffilmiau a darllen.

Advertisements