NatWest yn Nhregaron ac Aberaeron i gau

Banc NatWest Aberaeron

Banc NatWest Aberaeron

Heddiw (13 Awst) cyhoeddodd banc RBS ei fod am gau canghennau NatWest Aberaeron ar 4 Tachwedd eleni, gyda Tregaron i ddilyn ar 24 Tachwedd. Y llynedd, penderfynodd y banc i gau canghennau Cei Newydd a Llandysul.

Bydd cwsmeriaid NatWest yn Aberaeron a Thregaron wedi eu siomi’n fawr gan y newyddion yma. Bydd pedair cangen yng Ngheredigion wedi eu cau mewn cwta flwyddyn. Maent yn honni eu bod yn buddsoddi mewn rhoi ‘mwy o ddewis’ i’w cwsmeriaid o ran mathau gwahanol o fancio, ond bydd hynny’n eiriau gwag i’w cwsmeriaid yn Aberaeron a Thregaron.

Dylai’r banc ailystyried ei phenderfyniad. Os yw’n mynnu bwrw mlaen gyda’r penderfyniad, mae angen gwybodaeth glir ar ddyfodol peiriannau arian, a gwasanaethau.

Ar ôl y cwymp ariannol, y trethdalwr sydd biau’r rhan fwya’ o’r banc yma. Mae gan RBS gyfrifoldeb i beidio ag anwybyddu Ceredigion.

Ymunwch yn yr ymgyrch yn erbyn y penderfyniad yma: http://www.gopetition.com/petitions/save-natwest-in-aberaeron-and-tregaron-achub-natwest-yn-aberaeron-a-thregaron.html

Advertisements

Comments are closed.