Monthly Archives: August 2015

NatWest to close Aberaeron and Tregaron branches

NatWest bank in Aberaeron

NatWest bank in Aberaeron

RBS banking group has today announced that it will close NatWest Aberaeron branch on 4 November this year, with Tregaron to follow on 24 November. The move follows its decision last year to close Llandysul and New Quay branches.

NatWest customers in Aberaeron and Tregaron will be dismayed at this news. Four branches in Ceredigion will have been closed in the space of a year. Their claim to be investing in giving customers ‘greater choice’ in how they bank will sound very hollow to their customers in Aberaeron and Tregaron.

I’ll be calling on the bank to reconsider this decision. If it does press ahead with the closure, we need greater clarity on the future of cashpoints, and outreach services via the Post Office and mobile banking.

Since the financial crash, the majority of this bank is owned by the taxpayer. They have an obligation not to ignore Ceredigion.

You can join the campaign against these closures here: http://www.gopetition.com/petitions/save-natwest-in-aberaeron-and-tregaron-achub-natwest-yn-aberaeron-a-thregaron.html

Advertisements

NatWest yn Nhregaron ac Aberaeron i gau

Banc NatWest Aberaeron

Banc NatWest Aberaeron

Heddiw (13 Awst) cyhoeddodd banc RBS ei fod am gau canghennau NatWest Aberaeron ar 4 Tachwedd eleni, gyda Tregaron i ddilyn ar 24 Tachwedd. Y llynedd, penderfynodd y banc i gau canghennau Cei Newydd a Llandysul.

Bydd cwsmeriaid NatWest yn Aberaeron a Thregaron wedi eu siomi’n fawr gan y newyddion yma. Bydd pedair cangen yng Ngheredigion wedi eu cau mewn cwta flwyddyn. Maent yn honni eu bod yn buddsoddi mewn rhoi ‘mwy o ddewis’ i’w cwsmeriaid o ran mathau gwahanol o fancio, ond bydd hynny’n eiriau gwag i’w cwsmeriaid yn Aberaeron a Thregaron.

Dylai’r banc ailystyried ei phenderfyniad. Os yw’n mynnu bwrw mlaen gyda’r penderfyniad, mae angen gwybodaeth glir ar ddyfodol peiriannau arian, a gwasanaethau.

Ar ôl y cwymp ariannol, y trethdalwr sydd biau’r rhan fwya’ o’r banc yma. Mae gan RBS gyfrifoldeb i beidio ag anwybyddu Ceredigion.

Ymunwch yn yr ymgyrch yn erbyn y penderfyniad yma: http://www.gopetition.com/petitions/save-natwest-in-aberaeron-and-tregaron-achub-natwest-yn-aberaeron-a-thregaron.html