Llywodraeth Cymru’n gwneud tro-pedol ar ariannu Canolfan y Gweilch

cywion gweilch / osprey chicks

cywion gweilch / osprey chicks

Roedd nifer o bobl wedi codi consyrn gyda fi fod Prosiect Gweilch Dyfi, ar ffin Ceredigion a Maldwyn, ar fin colli cyllid gan Lywodraeth Cymru oherwydd diwedd y grantiau Amgylchedd Cymru.
Codais y mater gyda’r Gweinidog, ac rwy’n falch o ddweud ei fod wedi ailystyried.
Yn ei lythyr i mi cadarnhaodd y bydd y Prosiect yn parhau i dderbyn cyllid gan y Llywodraeth am o leiaf 18 mis.
Dyma newyddion da i brosiect sydd mor boblogaidd, ac sy’n denu nifer o ymwelwyr i’r ardal.

Advertisements

Comments are closed.