Hwb mawr i’r ymgyrch reilffordd

Daeth newyddion da i’r ymgyrch i ailagor y cyswllt rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin.

Llythyr gan y Gweinidog Trafnidiaeth / Letter from the Transport Minister

Llythyr gan y Gweinidog Trafnidiaeth / Letter from the Transport Minister

Cadarnhaodd y Gweinidog Trafnidiaeth mewn llythyr i mi fod y Llywodraeth am gomisiynu adroddiad cychwynol ar ddichonoldeb ailagor y rheilffordd, a gaewyd gan doriadau Beeching.
Mae hyn yn newyddion gwych i grwp TrawsLink, sydd wedi ymladd mor galed ar y mater yma, ac mae’n dilyn cyfarfod yn gynharach eleni, lle daeth y Gweinidog i gwrdd a’r ymgyrchwyr, Simon Thomas AC a minnau yn Llambed.

Am y tro cyntaf, felly, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu rhoi arweiniad ac adnoddau i astudiaeth ar ddichonoldeb ailagor y linell reilffordd rhwng Aberystwyth, Tregaron, Llambed a Chaerfyrddin.

Wrth gwrs, mae dipyn o ffordd i fynd yn yr ymgyrch, ond mae’n arwyddocaol iawn fod y Gweinidog wedi cael ei pherswadio fod hon yn syniad y dylid ei ddatblygu ymhellach.

Mae’r ymgyrch yn cynnal cyfarfod cyhoeddus yn Aberaeron nos Wener yma, am 7 yn y Neuadd Goffa.

Advertisements

Comments are closed.