Cynlluniau’r Llywodraeth am e-sigarets

Mae dipyn o sylw yn y wasg heddiw i fwriad Llywodraeth Cymru i wahardd e-sigarets mewn mannau cyhoeddus fel rhan o’r Ddeddf Iechyd Cyhoeddus arfaethedig.

Rwy’n teimlo fod angen pwyllo, a gwneud yn sicr nad yw’r Llywodraeth am gymryd cam gwag.

Mae angen i’r Cynulliad Cenedlaethol yn awr ystyried yr holl dystiolaeth am effeithiau e-sigarets ar iechyd cyhoeddus; megis dechrau ymddangos y mae’r rhan fwyaf o’r dystiolaeth. Mae e-sigarets yn cael eu defnyddio yn helaeth gan bobl sy’n ceisio rhoi’r gorau i smygu, felly fe ddylem fod yn ofalus iawn rhag atal y duedd hon.

Rhaid i’r Gweinidog Iechyd yn awr ddatgan yn glir pa dystiolaeth sydd i brofi y bydd gwahardd e-sigarets yn cael effaith llesol, a byddaf yn gofyn i’r Pwyllgor Iechyd gymryd y dystiolaeth ehangaf bosib ar hyn cyn dod i gasgliadau. Rhaid cadw deddfwriaeth iechyd cyhoeddus ar gyfer mesurau lle mae tystiolaeth ddiamheuol fod niwed cyhoeddus yn cael ei wneud.

Advertisements

Comments are closed.