Y gwasanaeth trenau newydd / The new train services

Ar ol 10 mlynedd o ymgyrch – o’r diwedd dyma’r gwasanaeth amlach ar linell y Cambrian yn cychwyn heddiw. Roedd yn wych cael bod yno gyda phawb sydd wedi gwneud gymaint i wireddu’r addewid. Mae’n 8 mlynedd bellach ers i Ieuan Wyn Jones, y cyn weinidog trafnidiaeth, benderfynu gwario ar uwchraddio’r llinell, ond gyda gobaith fydd yn werth yr aros. Bydd y gwasanaeth newydd yn hwb pwysig i economi ardal Aberystwyth a’r brifysgol.

After a 10-year campaign – at last the more frequent service on the Cambrian line is a reality. It was great to be there with everyone who has done so much to ensure that the promises were fulfilled. It’s 8 years since Ieuan Wyn Jones took the decision as Transport Minister to invest in upgrading the line, but hopefully it’ll be worth the wait. The improved service should be a boost for the economy of the Aberystwyth area and the university

Gydag ymgyrchwyr y rheilffordd yn dathlu'r gwasanaethau newydd.  With campaigners celebrating the new train services

Gydag ymgyrchwyr y rheilffordd yn dathlu’r gwasanaethau newydd.
With campaigners celebrating the new train services

Advertisements

Comments are closed.