Newyddion da i Dregaron

Dwi newydd dderbyn darn o newyddion da. Mae Cynllun Gofal Iechyd a Chymdeithasol Cylch Caron wedi derbyn sel bendith y Gweinidog Iechyd i symud ymlaen i’r cam terfynnol. Heddiw, fe gadarnhaodd Mark Drakeford hyn mewn llythyr i mi. Mae rhwystr mawr wedi ei oresgyn. Mae’r penderfyniad yma yn rhyddhau cyllid wrth Lywodraeth Cymru i’r Cyngor Sir i ddatblygu cynlluniau terfynnol i’r ysbyty newydd a’r ganofan feddygol a gofal cymdeithasol. Bydd cynnlun Cylch Caron yn fodel arloesol o integreiddiad gofal iechyd a chymdeithasol llawn i henoed ardal Tregaron. O’r diwedd mae yna wynt yn hwyliau’r cynllun yma, yn ogystal a sel bendith gweinidogol. Gobeithio nawr y gall y dylunio symud yn ei flaen ar fyrder ac y gwelwn gychwyn ar yr adeiladu o fewn mater o fisoedd.

Advertisements

Comments are closed.