Monthly Archives: May 2015

Y gwasanaeth trenau newydd / The new train services

Ar ol 10 mlynedd o ymgyrch – o’r diwedd dyma’r gwasanaeth amlach ar linell y Cambrian yn cychwyn heddiw. Roedd yn wych cael bod yno gyda phawb sydd wedi gwneud gymaint i wireddu’r addewid. Mae’n 8 mlynedd bellach ers i Ieuan Wyn Jones, y cyn weinidog trafnidiaeth, benderfynu gwario ar uwchraddio’r llinell, ond gyda gobaith fydd yn werth yr aros. Bydd y gwasanaeth newydd yn hwb pwysig i economi ardal Aberystwyth a’r brifysgol.

After a 10-year campaign – at last the more frequent service on the Cambrian line is a reality. It was great to be there with everyone who has done so much to ensure that the promises were fulfilled. It’s 8 years since Ieuan Wyn Jones took the decision as Transport Minister to invest in upgrading the line, but hopefully it’ll be worth the wait. The improved service should be a boost for the economy of the Aberystwyth area and the university

Gydag ymgyrchwyr y rheilffordd yn dathlu'r gwasanaethau newydd.  With campaigners celebrating the new train services

Gydag ymgyrchwyr y rheilffordd yn dathlu’r gwasanaethau newydd.
With campaigners celebrating the new train services

Advertisements

Good news for Tregaron

I’ve just received a piece of good news. The Cylch Caron Health and Social care project has been given Ministerial approval to progress to its final stage plan. The Health Minister, Mark Drakeford AM, has today confirmed this in a letter to me. A major hurdle in this project’s development has now been successfully overcome. This approval now releases funds to Ceredigion Council to draw up the final plans for the new hospital, primary and social care project. The Cylch Caron project will be a beacon project for the full integration of health and social care for the elderly in the Tregaron area. At last, there is momentum and Ministerial support behind this project. It is no longer a question of whether, but when, and I hope that the project design can progress quickly now so that construction may start in a matter of months.

Newyddion da i Dregaron

Dwi newydd dderbyn darn o newyddion da. Mae Cynllun Gofal Iechyd a Chymdeithasol Cylch Caron wedi derbyn sel bendith y Gweinidog Iechyd i symud ymlaen i’r cam terfynnol. Heddiw, fe gadarnhaodd Mark Drakeford hyn mewn llythyr i mi. Mae rhwystr mawr wedi ei oresgyn. Mae’r penderfyniad yma yn rhyddhau cyllid wrth Lywodraeth Cymru i’r Cyngor Sir i ddatblygu cynlluniau terfynnol i’r ysbyty newydd a’r ganofan feddygol a gofal cymdeithasol. Bydd cynnlun Cylch Caron yn fodel arloesol o integreiddiad gofal iechyd a chymdeithasol llawn i henoed ardal Tregaron. O’r diwedd mae yna wynt yn hwyliau’r cynllun yma, yn ogystal a sel bendith gweinidogol. Gobeithio nawr y gall y dylunio symud yn ei flaen ar fyrder ac y gwelwn gychwyn ar yr adeiladu o fewn mater o fisoedd.