Buddugoliaeth i ymgyrch y Cardi Bach

Mae’r ymgyrch i adfer gwasanaeth fysiau’r Cardi Bach ar hyd arfordir godre Ceredigion wedi ennill buddugoliaeth bwysig.

Mewn llythyr i fi neithiwr cyhoeddodd Gweinidog Trafnidiaeth Cymru y byddai’r Llywodraeth yn darparu cyllid uniongyrchol er mwyn adfer y bws.

Hefyd, rhoddodd y Gweinidog addewid o gefnogaeth ariannol i’r gwasanaeth Bwcabus yn ne Ceredigion yn ystod y cyfnod ansicr rhwng dwy rownd o gyllid Ewropeaidd.

Dyma newyddion gwych, a buddugoliaeth haeddiannol i ymgyrch a arweiniwyd gan drigolion lleol a busnesau twristiaeth ar hyd arfordir Ceredigion.

Ar ôl cyfarfod gydag ymgyrchwyr a chynrychiolwyr o’r awdurdod lleol y llynedd, roeddem yn unfryd y dylem geisio pob ffynhonnell bosib o gyllid er mwyn adfer gwasanaeth bws yn yr ardal. Roeddwn i yn benderfynol o berswadio Llywodraeth Cymru o bwysigrwydd y Cardi Bach, a chodais y mater yn y Cynulliad ar sawl achlysur.

Rwy’ wrth fy modd fod y Gweinidog Trafnidiaeth wedi cydnabod gwerth y gwasanaeth yma, a phwysigrwydd twristiaeth ar hyd llwybr yr arfordir. Roedd y Cardi Bach yn darparu cyswllt pwysig iawn i gerddwyr ac ymwelwyr eraill i dde Ceredigion, ac hefyd mae yna nifer o gymunedau yn yr ardal sydd heb gyswllt trafnidiaeth gyhoeddus.

Mi fydd rhai manylion angen eu trafod am union lwybr ac amserlen y Cardi Bach, ond rwy’n sicr y bydd pobl mewn ardaloedd fel Cei Newydd, Cwmtydu a Llangrannog wrth eu bodd gyda’r newyddion yma.

Gydag ymgyrchwyr bws y Cardi Bach yng Nghwmtydu

Gydag ymgyrchwyr bws y Cardi Bach yng Nghwmtydu

Advertisements

Comments are closed.