Llifogydd yn Aberteifi – dweud eich dweud

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal pythefnos o sesiynau ‘galw-i-fewn’, i glywed gan bobl sydd a gwybodaeth am lifogydd yn y dre. Mae hyn yn rhan o broses o ffurfio cynllun newydd fydd yn gwella’r sefyllfa, ac yn dod yn sgil cyfarfod cyhoeddus bywiog ym mis Rhagfyr lle daeth hi’n amlwg fod gan nifer fawr o bobl wybodaeth werthfawr i’w gyfrannu.

Estynir croeso mawr i bawb i fynychu o Ionawr 19 ymlaen:

WYTHNOS UN:

Llun, Mawrth, Iau, Gwener – 10a.m – 12.30p.m, 1.30p.m – 3.30p.m

Mercher 21 10a.m – 12.30p.m, 1.30p.m – 7.00p.m (sesiwn hwyr)

WYTHNOS DAU:

Llun, Mawrth, Mercher, Gwener – 10a.m – 12.30p.m, 1.30p.m – 3.30p.m

Iau 29 – 10a.m – 12.30p.m, 1.30p.m – 7.00p.m (sesiwn hwyr)

LLEOLIAD – swyddfeydd y Cyngor, Morgan Street, Aberteifi

 

Advertisements

Comments are closed.