Cam ymlaen o’r diwedd efo diogelwch ffyrdd

Daeth cam ymlaen o’r diwedd ar ymgyrchoedd hir i wella diogelwch ffyrdd mewn mannau o Geredigion, ar ol i Lywodraeth Cymru gyhoeddi £500,000 o gyllid ar gyfer mesurau diogelwch newydd, gan gynnwys atalfeydd cyflymder 20mya ger ysgolion.

Gyda'r cynghorydd Rhodri Davies ac ymgyrchwyr lleol yng Nghapel Bangor

Gyda’r cynghorydd Rhodri Davies ac ymgyrchwyr lleol yng Nghapel Bangor

Rwyf wedi bod yn cydweithio gyda chynghorwyr, trigolion a rhieni mewn nifer o ardaloedd yn y sir i geisio gwella diogelwch, yn enwedig ar gyfer plant sy’n cerdded i’r ysgol ar hyd ffyrdd prysur.

Bu oedi yn y broses ar ol i’r Gweinidog Trafnidiaeth sefydlu arolwg ehangach o ddiogelwch ger ysgolion ar y rwydwaith gefnffyrdd. Ond rwyf nawr wedi derbyn llythyr gan y Gweinidog yn cadarnhau y bydd 3 lleoliad yng Ngheredigion ymhlith yr 8 cyntaf i dderbyn cyllid i wella diogelwch.

Y prif fesurau fydd atalfeydd cyflymder 20mya, fydd yn gweithio ar adegau penodol o’r dydd, ar yr A44 ger Ysgol Penllwyn, ac ar yr A487 yn Llanarth a Thalybont. Byddant yn eu lle gobeithio erbyn diwedd gwanwyn 2015.

Mae hyn yn gam ymlaen o’r diwedd i nifer o ymgyrchoedd, ac mae’n newyddion da i rieni a phlant yn Llanarth, Capel Bangor a Thalybont.

Mae lleoliadau eraill, fel Penparcau, lle hoffwn weld diogelwch yn gwella, a byddaf yn parhau i bwyso ar Lywodraeth Gymru ar hyn.

Advertisements

Comments are closed.