Barclays Tregaron

People in Tregaron are shocked at the news that Barclays Bank is to close its branch in the town, leaving Lampeter as the nearest branch. This comes on top of Nat West’s recent closures in New Quay and Llandysul. It seems as though banks are carrying on as if the credit crunch never happened. Many of these banks received massive support from the taxpayer, but hefty bonuses continue to be paid while services to rural communities decline.

Mae pobl yn Nhregaron wedi eu siomi’n fawr gan y newyddion am gangen Barclays yn y dre. Bydd hi’n cau, gan adael Llambed fel y gangen agosaf. Daw hyn ychydig fisoedd yn unig ar ol colli NatWest o Geinewydd a Llandysul. Mae hi fel petai’r banciau’n parhau yn yr un modd ag y gwnaethant cyn y dirwasgiaud. Cafodd nifer ohonynt gymorth hael gan y trethdalwyr, ond maent yn dal i fwynhau bonws bras tra fod gwasanaethau i gymunedau gwledig yn dirywio.

barclays Tregaron

Advertisements

Comments are closed.