Dyfodol i iechyd yn y canolbarth gyda Bronglais yn ganolbwynt

elin docs (1)

 

Heddiw, cyhoeddwyd adroddiad hir-ddisgwyliedig Longley ar Ofal Iechyd yn y Canolbarth a Bronglais. Mae’n ddarn o waith o sylwedd ac o’r diwedd mae yna gydnabyddiaeth o’r sialensau unigryw sy’n wynebu gofal iechyd yn ein ardal wledig.

Nawr mae hi’n amser i’r Byrddau Iechyd a Llywodraeth Cymru i achub ar y cyfle a gynigiwyd gan adroddiad Arolwg Iechyd Canolbarth Cymru yr Athro Marcus Longley.

Prif argymhelliad yr Arolwg, a sefydlwyd gan y Gweinidog Iechyd ym mis Tachwedd diwethaf, yn dilyn pwysau gen i ynghyd â meddygon ac ymgyrchwyr iechyd o ganolbarth Cymru. Un o brif amcanion yr adroddiad yw i greu Rhaglen Gydweithredol Gofal Iechyd Canolbarth Cymru, sy’n cwmpasu tri bwrdd iechyd, er mwyn cynllunio dyfodol iechyd yn y canolbarth.

Mae’n hollbwysig ein bod yn cymryd y cyfle hwn i roi rôl strategol i Ysbyty Bronglais o fewn cynllunio iechyd i ganolbarth Cymru gyfan. Yn hytrach na bod ar y cyrion, dylid rhoi’r pwysigrwydd canolog y mae Bronglais yn ei haeddu, ynghyd â sicrwydd tymor hir.

Er mwyn gwneud hyn, mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru a’r tri bwrdd iechyd perthnasol cydweithio er mwyn gweithredu ar y weledigaeth a amlinellwyd gan yr Athro Longley. Mae’n ddarn cynhwysfawr iawn o waith sy’n hoelio sylw ar wendidau’r drefn bresennol a’r sialensiau sydd o’n blaenau.

Rwy’n gobeithio y bydd y corff newydd yn gryf, ac y bydd yn cael ei gadeirio gan berson annibynnol o sylwedd.

Mae’r ffaith fod y Llywodraeth wedi comisiynu’r Arolwg yma yn gydnabyddiaeth fod Bronglais yn wahanol. Mae gennym anghenion penodol yn y canolbarth oherwydd pellterau teithio. Dyw modelau trefol o wasanaeth iechyd ddim yn berthnasol fan hyn.

Mae’n rhaid i Fronglais fod yn ganolbwynt cynaliadwy i wasanaethau craidd, wedi ei arwain gan dim o feddygon profiadol sy’n cynnig y math o wasanaethau angenrheidiol o fewn pellter teithio rhesymol. Fel y noda’r adroddiad, yn ein hardal ni mae hefyd rhaid cydweithredu’n well o ran gofal cynradd.

Dyw’r adroddiad yma ddim yn ddiwedd ar y frwydr dros wasanaethau ym Mronglais, ond mae’n cynnig cyfle hanesyddol.Mae’r awgrymiad o Grwp Cydweithredol y Canolbarth i reoli y newidiadau a’r gwelliannau sydd angen yn ffordd glir ymlaen.

 Cymrwch yr amser i ddarllen y darn gwaith pwysig yma drwy glicio fan hyn.

 

Advertisements

Comments are closed.