Galw am ddatblygiad ar gynlluniau gorsaf Bow Street

elin gorsaf 3

Yr wythnos hon, cwestiynais Lywodraeth Cymru ar eu cynlluniau hir eu trafod i ailagor gorsaf trenau yn Bow Street.

Cafodd gynllun ei greu tair mlynedd yn ôl, sy’n cynnwys gorsaf tuag at ben de’r pentref, a hefyd cynlluniau ar gyfer gwasanaeth parcio a theithio. Er hynny, hyd yn hyn, does yna ddim cynydd wedi bod wrth fynd ati i wireddu’r syniad.

Codais y mater mewn sesiwn cwestiynnu’r Gweinidog Trafnidiaeth yn y Cynulliad. Roeddwn i’n falch i glywed bod Llywodraeth Cymru dal yn barod i gynnig arian cyfatebol i’r prosiect, a’u bod yn pwyso ar Lywodraeth y DG a Network Rail i gynnig cyllid.

Mae’r gwasanaeth tren bob awr, sy’n cychwyn o’r gwanwyn nesaf, yn cynnig mwy o reswm dros ail-ystyried gwasanaethau i deithwyr yn ôl ac ymlaen i’r gwaith ar hyd y llinell – yn arbennig yn Bow Street, pentref sydd wedi tyfu’n sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf.

Os bydd datganoli o’r pwerau rhwydwaith trenau yng Nghymru yn y dyfodol agos, fel y gobeithiwn ni, mae’r prosiect hwn yn un sydd wedi’i crefftio’n dda, ac yn ymgeisydd cryf iawn ar gyfer buddsoddant.

Gall orsaf drenau adferedig yn Bow Street lleihau’r traffig i mewn i Aberystwyth a hefyd lleihau’r broblem parcio yn y dref. Bydd y prosiect hefyd yn costio ffracsiwn o’r pris mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu ei gwario ar estyniad byr i’r M4.

Advertisements

Comments are closed.