Toriadau mewn cyllid yn her anferthol i Geredigion

IMG_20141009_143756

Mae’r cytundeb cyllido llywodraeth leol, a gafodd ei gyhoeddi ddoe gan Lywodraeth Cymru, yn fygythiad go iawn i wasanaethau cyhoeddus yng Ngheredigion.

Ar ôl i’r sir wynebu toriad mewn cyllid o 4.5% y flwyddyn hon, bydd Ceredigion yn gorfod ymdopi gyda 4.5% yn llai eto ar gyfer 2015/16, y toriad mwyaf llym o unrhyw awdurdod lleol yng Nghymru.

Ry’n ni’n gwybod bod y toriadau’n deillio o’r gostyngiad yr arian sydd yn dod i Gymru o San Steffan, a methiant llywodraeth bresennol San Steffan i gefnogi dosbarthiad tecach i Gymru yn dilyn yr addewidion a wnaed yn ystod refferendwm yr Alban.

Er hynny, mae hi’n bwysig i sicrhau bod Llywodraeth Cymru’n gweithredu mewn modd deg wrth benderfynu ar faint o gyllid dylai pob awdurdod lleol ei derbyn. Mae yna heriau arbennig wrth gynnig gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig, ac rydw i’n mynd i barhau i godi’r mater hwn.

Mae yna berygl go iawn y bydd y toriadau hyn yn ergyd creulon i’n gwasanaethau cyhoeddus. Bydd yn rhaid gwneud penderfyniadau anodd iawn. Mae’r gyllideb hon, sydd wedi’i chefnogi gan y Llywodraeth Lafur a’r Lib-Dems, yn her enfawr i Geredigion.

Advertisements

Comments are closed.