Deiseb Cardi Bach

Cardi Bach petition

Dydd Gwener ddiwethaf, cwrddais i rai o’r bobl leol a gweithredwyr twristiaeth oedd wedi trefnu deiseb er mwyn achub gwasanaeth bws y Cardi Bach.

Roedd hi’n bleser i gwrdd â nifer o bobl sy’n defnyddio’r Cardi Bach am amryw o resymau. Mae’r gwasanaeth yn arbennig o bwysig i’r diwydiant twristiaeth ac i gerddwyr, ond mae yna hefyd nifer o bobl sy’n defnyddio’r bws fel gwasanaeth lleol.

Trafodom ni ychydig o syniadau ynglŷn â sut gall gwasanaeth tebyg gweithio yn y dyfodol, a byddaf yn codi’i mater gyda’r Cyngor Sir.

Advertisements

Comments are closed.