Llywodraeth Cymru’n ailfeddwl toriadau i’r Gronfa Ariannol – am nawr. Llwyddiant Myfyrwyr yn eu hymgyrch yn erbyn toriadau £2.1 miliwn

Elin lampeter uni

Heddiw, ildiodd Llywodraeth Cymru i bwysau arnynt ailfeddwl eu penderfyniad annisgwyl i ddiddymu’r Gronfa Ariannol wrth Gefn i Brifysgolion. Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg y byddai’r gronfa yn parhau yn 2014-15.
Ymunais i gydag arweinwyr undebau myfyrwyr er mwyn ymgyrchu yn erbyn y toriadau pan gyhoeddwyd y newyddion dair wythnos yn ôl.
Defnyddiwyd y Gronfa i ddarparu benthyciadau a grantiau bychain i fyfyrwyr a oedd yn mynd trwy anawsterau ariannol annisgwyl, a bu’n gymorth mawr i nifer fedru parhau gyda’u astudiaethau yn hytrach na gorfod tynnu’n ôl o Brifysgol.
Mae ail feddwl y penderfyniad gwreiddiol yn newyddion gwych i fyfyrwyr a phrifysgolion. Llongyfarchiadau mawr i NUS Cymru ac undebau myfyrwyr ein prifysgolion lleol am arwain yr ymgyrch. Mae’n glir, wedi i mi gwrdd â myfyrwyr dros y pythefnos diwethaf, fod diddymu’r gronfa – ac hefyd amseriad gwarthus y cyhoeddiad fis cyn dechrau’r tymor newydd – yn ergyd ofnadwy i fyfyrwyr bregus.
Byddaf yn parhau i roi pwysau ar y Gweinidog i ymrwymo i gadw’r cronfa mewn lle am fwy na blwyddyn ychwanegol.
Byddai effeithiau torri’r gronfa yn enwedig o drom ar brifysgolion Ceredigion, gan fod llai o gyfleon i fyfyrwyr i weithio’n rhan-amser i ennill incwm, a’r ffaith fod nifer o bobl o gefndiroedd bregus yn dod i astudio yn yr amgylchedd ddiogel, groesawgar sydd gennym yma.

Advertisements

Comments are closed.