Streic Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Llyfrgell Genedlaethol Cymru/National Library of Wales

Rwy’n cefnogi achos gweithwyr y Llyfrgell Genedlaethol yn llawn. Drwy gadw mewn cysylltiad gyda’r Undebau gweithgar, rwyf yn ymwybodol iawn o sefyllfa cyflogau staff y Llyfrgell Genedlaethol. Mae gormod o weithwyr ar gyflog yn is na’r Cyflog Byw ac mae’n annerbyniol fod cyflog y staff wedi gostwng o 20% mewn termau real dros y 5 mlynedd ddiwethaf. Mae’n gwbl amlwg taw gwraidd y broblem yw’r toriadau llym gan Lywodraeth Glymblaid San Steffan i gyllid cyhoeddus sy’n parhau hyd heddiw, ond mae cyfrifoldeb hefyd yn gorwedd ar ysgwyddau Llywodraeth Cymru i sicrhau dosbarthiad tecach o’r gyllideb Gymreig.

Ni fyddai staff y Llyfrgell yn cymryd cam mor ddifrifol â streicio heb fod yn teimlo’n gryf iawn dros yr anghyfiawnder yma. Fe roedd y canrannau uchel o aelodaeth o blaid streicio o fewn y dair undeb yn adlewyrchiad grymus o ddwyster anfodlonrwydd y staff.

Mae ymrwymiad a theyrngarwch y staff i’r Llyfrgell ac i’w galwedigaeth wedi bod yn destun balchder i fi ar hyd y blynyddoedd. Mae angen adfer y sefyllfa yna. Mae angen i reolwyr y Llyfrgell weithio nawr gyda’r Undebau a Llywodraeth Cymru i fynnu setliad tecach i weithwyr y Llyfrgell. Fe fydda i yn barod i gyd-weithio gyda phawb i sicrhau y canlyniad yma.

Advertisements

Comments are closed.