Newyddion gwych ar daliadau parseli

Ry’n ni wedi cael gwybod fod ymgyrch Plaid Cymru Ceredigion yn erbyn cwmniau sy’n codi tal ychwanegol i ddosbarthu i ardaloedd ‘pellennig’ wedi bod yn llwyddiant.

Roedd gan DHL bolisi o godi £16 ychwanegol am barseli i nifer o godau post Cymreig, gan gynnwys SY23, SY24 a SY25 yn ardaloedd Aberystwyth a Thregaron, ond o 1 Ionawr bydd y tal yn cael ei ddiddymu.

Ar y cyd gyda Mike Parker, ymgeisydd San Steffan Plaid Cymru yng Ngheredigion, lansiais ddeiseb yn erbyn y taliadau ym mis Mehefin, a lobio DHL i newid ei pholisi.

Rwy’n hynod o falch fod DHL wedi penderfynu adolygu eu taliadau yn sgil lansio’r ymgyrch. Doedd y polisi byth yn gwneud synnwyr i mi; doedd dim cyfiawnhad dros ddisgrifio Aberystwyth yn ‘bellenig’ pan oedd llefydd eraill tebyg ddim yn gorfod talu’n ychwanegol.

Felly o ddechrau 2015, bydd cwsmeriaid DHL yn talu’r un faint i bostio parseli i Geredigion ac ym mhobman arall. Mae Ceredigion wedi mynnu chwarae teg, ac wedi ennill!

Diolch i bawb a arwyddodd y ddeiseb i helpu rhoi pwysau ar DHL.

Advertisements

Comments are closed.