Monthly Archives: July 2014

Pleidleisiwch dros y Mwnt!

Gyda Roy Noble yn lansio 10 'lle arbennig' yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Gyda Roy Noble yn lansio 10 ‘lle arbennig’ yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol


Mae Mwnt ymhlith y 10 lle ar restr fer derfynol cystadleuaeth ‘mannau arbennig’ yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Maent nawr yn gofyn i’r cyhoedd i bleidleisio arlein i ddewis y lle mwyaf arbennig yng Nghymru. Mae Mwnt yn wynebu cystadleuaeth oddi wrth lefydd fel Eryri, Penrhyn Gwyr a’r Gelli Gandryll.

Mae Mwnt yn un o lecynnau mwyaf arbennig arfordir Cymru. Mae’n leoliad prydferth a distaw, gyda’i eglwys o’r 14eg ganrif a thraeth godidog. Fel gweddill arfordir Ceredigion mae’n hafan i fywyd gwyllt y môr. Mae’n le sydd ganddo awyrgylch wych ac yn le i greu atgofion unigryw. Rwy’n gobeithio y bydd pobl Ceredigion yn pleidleisio dros Mwnt fel lle arbennig Cymru.

Pleidleisiwch trwy Drydar gan ddefnyddio #lleoeddarbennig @NTWales, neu ar Facebook http://on.fb.me/1nJMU6f

Advertisements

Vote Mwnt!

With Roy Noble launching the National Trust's '10 special places'

With Roy Noble launching the National Trust’s ’10 special places’


Mwnt, the spectacular secluded beach between Cardigan and Aberporth, is among the 10 places chosen for the final shortlist by the National Trust’s ‘special places’ competition. The public is now being asked to vote online to choose the most special place in Wales. Mwnt faces competition from places such as Snowdonia, the Gower peninsula and Hay-on-Wye.

Mwnt is one of the hidden gems of the Welsh coast. It is a beautiful and secluded location, with its unique 14th century church and sandy beach. Like the whole of the Ceredigion coast it’s rich in sea wildlife such as dolphins. It’s a place with a special atmosphere and is a place to create fond memories. I really hope that the people of Ceredigion get behind Mwnt and vote for it to be crowned Wales’s Special Place.

Vote via Twitter using #specialplaces @NTWales, or on Facebook at http://on.fb.me/1nJMU6f