Trenau bob awr ar linell y canolbarth

Gyda myfyrwyr prifysgol Aberystwyth ar y platfform

Gyda myfyrwyr prifysgol Aberystwyth ar y platfform

Mae cyhoeddiad hir -ddisgwyliedig Llywodraeth Cymru o wasanaeth amlach ar y lein reilffordd y Cambrian rhwng Aberystwyth a Birmingham yn hwb enfawr i Geredigion. Daw’r cyhoeddiad yn dilyn ymgyrch hir gan y cyhoedd, a phwysau gan wleidyddion lleol ar Lywodraeth Cymru i wireddu’r addewid a wnaed yn etholiadau diwethaf y Cynulliad y byddai gwasanaeth amlach yn cael ei ddarparu. Wnaethpwyd y buddsoddiad ar y trac er mwyn galluogi gwasanaeth bob awr o dan y Gweinidog Trafnidiaeth blaenorol, Ieuan Wyn Jones, rhwng 2007 a 2011.
Mae’r cyhoeddiad yn golygu y bydd gwasanaeth bob awr rhwng Aberystwyth a Birmingham yn ystod y bore a gyda’r nos, gan ddechrau y gwanwyn nesaf. Mae hyn yn golygu teithiau ychwanegol o Aberystwyth i Birmingham am 6.30am, 08:30am, 12.30pm, a 6:29pm, gyda gwasanaethau cyfatebol yn dychwelyd. Hefyd, bydd gwasanaethau ychwanegol o Aberystwyth i Borth a Machynlleth gyda’r nos am 8.30a 10.30.
Mae’r cyhoeddiad hefyd yn son am welliannau i’r gwasanaeth arfordirol rhwng Machynlleth a Phwllheli, sy’n dod yn wasanaeth bob dwy awr llawn, a thaith ddyddiol ychwanegol ar reilffordd Calon Cymru rhwng Amwythig ac Abertawe.
Mae’r cyhoeddiad hwn yn hwb enfawr i Geredigion, ac yn arbennig felly i ardal Aberystwyth. Mae hyn wedi bod yn ymgyrch hir, mae cymaint wedi chwarae eu rhan. Roedd yr ymateb i’r ymgynghoriad yr hydref diwethaf wedi cyfrannu at gael yr hyn y mae’r ardal hon yn ei haeddu – gwasanaeth trên rheolaidd gyda gwell cysylltiadau.
Bydd teithwyr wrth eu bodd gyda’r newyddion, ac felly hefyd busnesau twristiaeth. Mae hefyd yn newyddion gwych i Brifysgol Aberystwyth a’i myfyrwyr.

Advertisements

Comments are closed.