Y Blaid Lafur yn cau’r drws ar graffu ar y gwasanaeth iechyd

Bore ma, yn y Pwyllgor Iechyd yn y Cynulliad, caeodd y Blaid Lafur ar unrhyw ddadl wrth i aelodau Llafur y Pwyllgor bleidleisio yn erbyn fy nghynnig i glywed tystiolaeth gan yr AS Llafur Ann Clwyd.
Fy mwriad oedd gwahodd Ms Clwyd gerbron y pwyllgor i glywed tystioaleth ganddi am ohebiaeth a dderbyniodd gan gleifion yn Gwasanaethu Iechyd Cymru, ond trechwyd hyn gan bleidlais o’r holl aelodau Llafur.
Roeddwn yn flin iawn gyda’r penderfyniad, sy’n awgrymu i mi fod Llywodraeth Cymru yn claddu eu pennau yn y tywod yn hytrach na gweithio’n adeiladol i greu gwell gwasanaeth iechyd.
Cafodd Ann Clwyd wybodaeth werthfawr am GIG Cymru o safbwynt cleifion oherwydd y gwaith a wnaeth. Gallasai hyn fod wedi bod yn gyfle pwysig i rannu ei chasgliadau a byddai’r pwyllgor wedi gallu craffu ar ei gwaith o ran y wybodaeth a gasglodd gan gleifion Cymreig.
Rwy’n gwybod fod nifer o bobl yng Ngheredigion sydd wedi ysgrifennu at Ann Clwyd ac yr oeddent wedi gwylltio gydag ymosodiad y Prif Weinidog arni yr wythnos ddiwethaf; byddant yn ddig iawn o glywed am hyn hefyd.

Advertisements

Comments are closed.