Pryder newydd dros wasanaethau’r galon ym Mronglais

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, ac yn wir yn fy araith yng nghynhadledd wanwyn Plaid Cymru ar y penwythnos, rwy wedi codi problemau gyda’r gwasanaeth cardioleg yn y gwasanaeth iechyd.

Mae adolygiad o wasanaethau y galon yn ardal Bwrdd Hywel Dda, fodd bynnag, yn bygwth gwneud y sefyllfa’n waeth fyth, drwy gyflwyno cynlluniau i ganoli ymhellach yng Nghaerfyrddin.

Mae cyhoeddiad heddiw yn annisgwyl, a bydd yn ergyd enfawr i bobl yng Ngheredigion a Sir Benfro. Bydd yn gadael cleifion yng Ngheredigion a Sir Benfro heb fynediad lleol i wasanaethau’r galon sydd mor hanfodol i achub bywydau. Bydd hyn yn achosi llawer iawn o bryder.

Mae angen cadw gwasanaethau achub bywyd mor agos â phosib at y cleifion. Mae’r cyhoeddiad heddiw yn ei gwneud yn glir y bydd disgwyl i rai cleifion deithio hyd at awr a hanner cyn derbyn ymyraeth feddygol cychwynnol, ac a fydd yn achosi llawer iawn o bryder.

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-26550529

Advertisements

Comments are closed.