Dal i gyfri cost y stormydd

wires
Gwnaeth nifer o asiantaethau waith gwych wrth ddod dros stormydd Ionawr a Chwefror a sicrhau fod Ceredigion ar agor i fusnes.

Un elfen bwysig sydd angen sylw yw’n rhwydweithi cyfathrebu; mae fy swyddfa etholaeth wedi derbyn nifer fawr o sylwadau am linellau ffon a band-llydan sydd wedi diodde yn sgil y gwynt a’r glaw.

Ry’n ni mewn cyswllt rheolaidd gyda BT, ac wedi dwyn nifer o achosion i’w sylw. Deallwn fod tua pedair gwaith y nifer arferol o ddiffygion, yn bennaf oherwydd y tywydd garw, ac mae’r cwmni wedi bod yn dod a llawer o staff ychwanegol i fewn o’r tu allan i’r ardal er mwyn delio gyda’r problemau.

Mae nifer o ddiffygion bellach wedi eu datrys – yn ardaloedd fel dyffryn Ystwyth, Trefeurig, a Llandyfriog – ac mae fy swyddfa etholaeth yn parhau i weithio gyda BT i helpu lle y gallwn.

Advertisements

Comments are closed.