All in a day’s work / Diwrnod llawn yng Ngheredigion

llanrhystudDiwrnod llawn amrywiaeth bywyd Ceredigion. Cyfarfod llawn syniadau gyda Cymdeithas Gofal i ddechrau yna ymweliad â Morfa Llanrhystud i weld y problemau sy’n sefyll wedi’r stormydd. Cymhorthfa yn Llanbed wedyn i drafod mwy am lifogydd, bancie’ bwyd Aberystwyth a Llanbed a gwasanaeth Caplaniaeth Ysbytai o arian cyhoeddus. Yn ola, noson gyda CFFI Ceredigion yn Felinfach.

Fascinating day’s work in Ceredigion. Great meeting with the Care Society to discuss their new projects – some really exciting proposals. Then another meeting to discuss the Storm aftermath at Morfa Llanrhystud. Then a Surgery to discuss Aberystwyth and Lampeter Foodbanks, publicly-funded Hospital Chaplaincy and more floods. Finally Ceredigion Yfc 1/2 hour entertainment night! All of life is here!

Advertisements

Comments are closed.