1000 doctors policy consultation / ymgynghoriad polisi mil o feddygon

Ysbyty Bronglais Hospital

Ysbyty Bronglais Hospital

You may have seen that Plaid Cymru is consulting on our plans to recruit an additional 1000 doctors over 10 years. The British Medical Journal have published my blog on the issue:

Falle’ch bod chi wedi darllen am ymgynghoriad y Blaid ar gynlluniau i recriwtio 1000 yn fwy o feddygon dros ddeng mlynedd. Mae’r BMJ wedi cyhoeddi fy mlog ar y pwnc:

http://blogs.bmj.com/bmj/2014/02/10/elin-jones-recruiting-an-additional-1000-doctors-for-wales/

Advertisements

Comments are closed.