Bus User Surgeries / Cymorthfeydd gwasanaethau bws

With councillor Alun Williams at Aberystwyth bus station / Gyda'r cynghorydd Alun Williams yn safle bws Aberystwyth

With councillor Alun Williams at Aberystwyth bus station / Gyda’r cynghorydd Alun Williams yn safle bws Aberystwyth

With other firms having taken over the 40 and 50 services following Arriva’s withdrawal, do you have any queries about bus services in Ceredigion? ‘Bus Users UK’ have organised surgeries, with bus company and local authority representatives, at the following locations:

Nawr fod cwmniau eraill wedi dechrau’r gwasanaeth 40 a 50 yn dilyn ymadawiad Arriva, oes gennych unrhyw gwestiynau am wasanaethau bws yng Ngheredigion? Mae ‘Bus Users UK’ wedi trefnu cymorthfeydd, gyda chynrychiolwyr o’r cwmniau bws a’r awdurdod lleol, yn y llefydd canlynol:

10/2/14
Aberaeron (Sgwar Alban Square) 10-12
Aberteifi / Cardigan (Sgwar Finch Square) 1-3

17/2/14
Aberystwyth (Gorsaf / Station) 10-12
Llanbed / Lampeter (High St) 2-4

18/2/14
Caerfyrddin / Carmarthen (Sgwar Guildhall Square) 2-4

Advertisements

Comments are closed.