Arian newydd i ail-adeiladu wedi’r stormydd

Yn trafod efo Gweinidogion a pherchnogion busnes

Yn trafod efo Gweinidogion a pherchnogion busnes

Ceredigion fydd yn cael y gyfran fwyaf o becyn gwerth £1.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru i helpu atgyweirio ardaloedd arfordirol yn dilyn stormydd dechrau mis Ionawr. Bydd y sir yn derbyn £560,000 tuag at sicrhau y bydd arfordir Ceredigion yn gwbl agored ar gyfer ymwelwyr erbyn dechrau’r prif dymor twristiaeth adeg y Pasg.
Daeth Gweinidogion y Llywodraeth ar gyfer Cyllid a’r Economi i ymweld gyda mi a phromenâd Aberystwyth, ac hefyd i siarad â chynghorwyr a swyddogion Ceredigion a pherchnogion gwestai.
Ers y stormydd yn gynharach y mis hwn, rwyf wedi bod yn siarad â nifer o weinidogion cabinet o fewn Llywodraeth Cymru, gan bwyso achos Ceredigion sy’n wynebu cost atgyweirio mawr. Rwy’n falch iawn eu bod wedi cyhoeddi’r cyllid ychwanegol yma.
Mae llawer iawn o waith eisoes wedi’i wneud i atgyweirio difrod i bromenâd Aberystwyth a lleoliadau eraill ar hyd arfordir Ceredigion – bu’r ymdrechion yn arwrol. Bydd yr arian hwn yn sicrhau y gall y cyngor fynd ymlaen â’r gwaith hanfodol i adfer seilwaith twristiaeth Ceredigion. Erbyn yr haf, mae angen i ymwelwyr fod yn sicr y cyfan y maent yn ei ddisgwyl gan yr ardal – y llwybr arfordirol godidog, traethau gwych a’r holl gyfleusterau cysylltiedig – yn union fel y byddent yn ei ddymuno.
Cawsom hefyd y cyfle i drafod gyda Gweinidogion ffyrdd eraill y gallai Llywodraeth Cymru helpu, gan gynnwys gweithio gyda Chroeso Cymru ar ymgyrchoedd marchnata a digwyddiadau arbennig gyda’r neges glir bod Ceredigion ar agor i fusnes.

Advertisements

Comments are closed.