Deiseb Ysbyty Aberteifi

Yn cwrdd a Maer Aberteifi a chyfeillion yr Ysbyty o flaen y Cynulliad

Yn cwrdd a Maer Aberteifi a chyfeillion yr Ysbyty o flaen y Cynulliad

Heddiw, cwrddais a chynrychiolaeth o Gyfeillion Ysbyty Aberteifi a Chyngor Tref Aberteifi ar risiau’r Cynulliad Cenedlaethol. Cyflwynwyd eu deiseb yn erbyn cau gwelyau yn Ysbyty Aberteifi.

Mae’r ddeiseb a gyflwynwyd heddiw yn dangos teimladau pobl Aberteifi yn glir. Mae’n rhyfeddol fod dros 11,000 o bobl wedi arwyddo mewn mis. Does na ddim ymgynghoriad wedi bod ar gau gwelyau yn Ysbyty Aberteifi, fel y mae’r canllawiau cenedlaethol yn gofyn. Mae pobl yn teimlo fod y Bwrdd Iechyd wedi eu bradychu. Mae cwestiynau difrifol sydd angen eu hateb am diogelwch y gwasanaeth fel y mae hi, a dros y cynllun hir-ddisgwyliedig am Ysbyty newydd. Mae’n rhaid i ni gadw’r pwysau ar Lywodraeth Cymru a Bwrdd Hywel Dda i drin ardal Aberteifi yn deg.

Advertisements

Comments are closed.