Cefnogi ymgyrch ‘Bwyta a Gwresogi’

Yn ymweld a banc bwyd Aberteifi efo Phil Buckman

Yn ymweld a banc bwyd Aberteifi efo Phil Buckman

Rwy’ wedi ymweld ddwywaith â Banc Bwyd Aberteifi y mis diwethaf a chanfod eu gwaith da yn helpu rhai sydd mewn angen. Maent yn cynnig gwasanaeth mor werthfawr. Yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig mae’r Banc Bwyd wedi cysylltu â mi i roi gwybod am eu hymgyrch ‘Bwyta a Gwresogi’, ac rwy’n hapus i’w cefnogi.

Mae cynnydd mewn prisiau ynni yn golygu bod cannoedd o bobl ar draws Cymru yn ei chael yn anodd i gadw eu gwres ymlaen os am fwyta’n iawn dros y Gaeaf. Ond mae Banc Bwyd Aberteifi yn cynnig pecynnau bwyd yn y cyfnod cyn y Nadolig i unrhyw un a allai fod mewn sefyllfa o orfod gwneud y dewis. Mae’r Banc Bwyd yn annog unrhyw un sy’n adnabod rhywun sydd mewn angen i gysylltu â Phil Buckman a’r tim ar 01239 615864.

Gall y Nadolig fod yn gyfnod anodd os ydych yn cael trafferth i gael dau pen llinyn ynghyd, yn enwedig gyda chost uchel ynni ar y funud. Byddwn yn annog pobl yn ne Ceredigion sy’n adnabod ffrindiau neu gymdogion s’n wynebu dewis anodd rhwng bwyta’n iach neu wresogi eu cartrefi y gaeaf hwn i gysylltu â’r Banc Bwyd.

Advertisements

Comments are closed.