Ysbyty Aberteifi: Penderfyniad digalon gan y Bwrdd Iechyd

Daeth newyddion fod Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn mynd i gau’r gwelyau sy’n weddill yn Ysbyty Aberteifi.

Dyma benderfyniad ofnadwy gan y Bwrdd Iechyd. Byddant yn siwr o ddweud eu bod yn cymryd y penderfyniad hwn am fod pryderon nad yw’r gwasanaeth presennol yn ddiogel. Ond y gwir amdani yw fod Ysbyty Aberteifi wedi dioddef o doriadau di-ri dros y misoedd diwethaf, ac fod tan-staffio difrifol. Rwyf i a chynghorwyr lleol wedi bod yn holi’r Bwrdd Iechyd am atebion yn rheolaidd ers tro byd, gan y gwyddwn fod pryderon yn yr ardal; gwyddwn erbyn hyn mai gwag oedd geiriau’r Bwrdd.

Nawr, felly, ni fydd gwelyau parhaol yn Aberteifi, er y bydd rhai gwasanaethau dydd yn parhau. Mae’r Bwrdd am gynyddu’r nifer o welyau yn Nhregaron ac am geisio dod i bartneriaeth efo cartrefi henoed lleol i ddarparu gofal ychwanegol. Ond dyw hyn o ddim cysur i bobl Aberteifi, sy’n haeddu gofal go iawn yn lleol.

Ble, felly, mae hyn yn gadael y cynlluniau hir-ddisgwyliedig am ysbyty newydd? Rwy’n fwy penderfynol nag erioed i weld y gwaith yn cychwyn. Mae cadeirydd Bwrdd Hywel Dda wedi dweud wrtha i heddiw mai’r cynllun yw i fwrw ati efo ysbyty sy’n cynnwys gwelyau. Ond mae dipyn o ffordd gan y Bwrdd i fynd i adfer fy ffydd i – a ffydd pobl Aberteifi a’r cylch – am eu ymrwymiad. Byddaf yn cynull cyfarfod gyda’r Bwrdd a chynrychiolwyr lleol mor fuan a phosib, er mwyn eu dal i gyfri am eu penderfyniad, ac i gael sicrwydd at y dyfodol.

Advertisements

Comments are closed.