Sicrwydd o’r diwedd am y bysiau!

Gyda'r cynghorydd Alun Williams yng ngorsaf bysiau Aberystwyth

Gyda’r cynghorydd Alun Williams yng ngorsaf bysiau Aberystwyth

Rwy’n falch iawn bod cytundeb wedi ei arwyddo heddiw i achub y gwasanaethau bysiau o Aberystwyth i Aberteifi, ac o Aberystwyth i Lanbedr Pont Steffan a Chaerfyrddin. Mae’r gwasanaethau yn cael eu diddymu gan Arriva ym mis Rhagfyr.
Dyfarnwyd contractau wedi cael eu dyfarnu i Lewis Coaches o Lanrhystud, Brodyr Richards, a First Cymru i ddarparu gwasanaethau newydd am gyfnod o chwe mis, gan ddechrau yn syth ar ôl diflaniad Arriva. Bydd y gwasanaeth 50 ar hyd yr A487 yn well na’r gwasanaeth blaenorol, gyda mwy o deithiau di-dor rhwng Aberteifi ac Aberystwyth. Bydd y gwasanaethau 20, 40 a 40C yn debyg i’r rhai presennol, ac mae trefniant wedi ei sicrhau ar gyfer tocynnau trwodd. Bydd y gwasanaethau yn ategu’r gwasanaeth presennol 701 i Gaerdydd a weithredir gan Bryan’s Coaches .
Mae hyn wedi bod yn daith hir, ond mae’n newyddion gwych ei fod yn bod yn bosibl i gwmnïau lleol i gamu i mewn a darparu’r gwasanaethau. Mae hyn yn dilyn llawer o waith caled; yn y Cynulliad lle y bu trafodaethau dwys i sicrhau cefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru, gan y cynghorau sir o dan arweiniad Alun Williams yng Ngheredigion, a gan y nifer o gwmnïau bysiau lleol a roddodd dendrau at ei gilydd ar gyfer y gwasanaethau ar fyr rybudd.
Gall pobl yng Ngheredigion gael sicrwydd y bydd y gwasanaethau bws strategol allweddol hyn yn parhau pan fydd Arriva yn tynnu allan ym mis Rhagfyr. Byddaf hefyd yn edrych i roi pwysau ar Lywodraeth Cymru i sefydlu Partneriaeth Bws Statudol o Ansawdd yn y tymor hwy, fel rhan o adolygiad ehangach o gludiant strategol ar draws Cymru .

Advertisements

Comments are closed.