Edrych ar ddyfodol hirdymor gofal iechyd yng nghanolbarth Cymru

Y meddygon a finnau yn y Cynulliad i gwrdd a'r Gweinidog Iechyd.  The doctors and I at the Assembly to meet with the Health Minister

Y meddygon a finnau yn y Cynulliad i gwrdd a’r Gweinidog Iechyd.
The doctors and I at the Assembly to meet with the Health Minister


Yn ddiweddar, trefnodd aelodau o’r grŵp ymgyrchu iechyd ‘aBer’ a finnau i ddirprwyaeth o weithwyr iechyd cyfredol a blaenorol o ganolbarth Cymru i gwrdd â Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cymru. Y nod oedd amlinellu’r heriau niferus sy’n wynebu’r gwasanaeth iechyd yn ein hardal, ac i annog y Llywodraeth i feddwl am y darlun tymor hir.
Beth sy’n hanfodol yw bod dyfodol iechyd yn ardal dalgylch Bronglais yn cael ei ystyried yn ei gyfanrwydd. Gall penderfyniadau a wneir yn awr effeithio ar ddyfodol y gwasanaethau iechyd yn lleol; yn hytrach nag ymateb i broblemau yn fyrfyfyr, mae angen i ni sefydlu gweledigaeth hir – dymor. Bydd hyn yn cynnwys delio â materion megis sut i ddenu staff i Ysbyty Bronglais, sut i sicrhau y gall meddygon teulu hyfforddi yn lleol a chael eu penodi i gymryd drosodd pan fydd meddygon profiadol yn ymddeol, a sut y mae’r gwasanaeth iechyd yn cydweithio â gwasanaethau eraill mewn lleoliad gwledig.
Yr wyf wedi annog y Gweinidog i gomisiynu darn o waith ymchwil ar yr hyn y dylai’r gwasanaeth iechyd yn ein hardal edrych fel yn y dyfodol – darn sylweddol o waith ar y ffurf y dylai’r gwasanaeth iechyd yng nghanolbarth Cymru ei gymryd ymhen 10 mlynedd. Mae angen syniadau newydd, yn annibynnol oddi wrth Fwrdd Iechyd Hywel Dda, gan alw ar arbenigwyr mewn gofal iechyd gwledig.
Rwy’n falch ei bod wedi bod yn bosibl i drefnu’r cyfarfod hwn rhwng y Gweinidog Iechyd a dirprwyaeth o feddygon uchel eu parch Fronglais a chanolbarth Cymru. Roedd gan y Gweinidog ddiddordeb yn yr hyn oedd gennym i’w ddweud, a bydd yn sicr yn ystyried y pwyntiau a godwyd.

Advertisements

Comments are closed.