Newyddion da ar y bysus

Daeth cadarnhad ddoe fod Llywodraeth Cymru wedi rhoi grant o £162,000 i gynnal gwasanaethau bysiau’r 40 a’r 50 (Aberystwyth-Llambed-Caerfyrddin, a’r llwybr lawr yr arfordir ar yr A487) am gyfnod o 6 mis.

Rwyf wedi bod mewn cysylltiad rheolaidd â’r Gweinidog Trafnidiaeth a’r awdurdod lleol ers cyhoeddiad Arriva, a bu llawer o waith wedi mynd ymlaen tu ôl i’r llenni i roi sicrwydd i bobl Ceredigion y bydd y llwybrau bws strategol hanfodol yn derbyn gwasanaeth y tu hwnt i 21 Rhagfyr, pan fydd Arriva yn gorffen. Mae’r cyhoeddiad hwn o grant gan Lywodraeth Cymru yn newyddion da. Rwy’n edrych ymlaen at gwmniau bysiau eraill yn cymryd drosodd y llwybrau hyn yn y dyfodol agos. Daw’r newyddion hyn ochr yn ochr â chadarnhad y Gweinidog i mi yr wythnos diwethaf fod y llwybrau yn cael eu hystyried yn wasanaethau strategol cenedlaethol. Gall pobl Ceredigion nawr edrych ymlaen at barhad y gwasanaethau presennol am 6 mis, ac yna daw adolygiad mwy cynhwysfawr o lwybrau bysiau strategol a fydd yn anelu tuag at rwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy integredig.

Advertisements

Comments are closed.