Llwyddiant Economaidd i Ddyffryn Teifi

Rwy’n hapus i glywed penderfyniad Llywodraeth Cymru i flaenoriaethu band eang a thyfiant economaidd yn Nyffryn Teifi.

Rwy wedi hawlio’r fuddugoliaeth ar ôl i Weinidog yr Economi gadarnhau y bydd hi’n sefydlu grŵp i ystyried Dyffryn Teifi yn Parth Twf Lleol ac i adnabod gweithgareddau a fydd o gymorth i greu swyddi a hybu’r economi yn yr ardal. Fe gysylltir Dyffryn Teifi hefyd gyda gwaith sydd ar y gweill ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru i hybu’r iaith Gymraeg yn ogystal â datblygiad economaidd.

Yn bwysig iawn, fe gadarnhaodd y Gweinidog y bydd Dyffryn Teifi yn cael ei ystyried ar gyfer man sefydlu cynnar y genhedlaeth nesaf o fand eang. Mae hyn yn gwbl groes i ddatganiad gan Lywodraeth Cymru’r wythnos diwethaf lle cyhoeddwyd na fyddai unrhyw ran o Geredigion na Gorllewin Cymru yn y cymal cyntaf o ymestyn allan band eang cyflym iawn.

Rwy’n croesawu’n gynnes iawn ymroddiad y Gweinidog i Ddyffryn Teifi. Rwyf wedi bod yn pwyso ers misoedd am ymestyn prosiect Parth Twf Lleol Powys i Geredigion. Y mae yna fodel yn awr i hyn ddigwydd yn Nyffryn Teifi.

Rwy’n hynod falch y bydd ymestyn band eang gorgyflym yn cael blaenoriaeth yn yr un ardal yn ogystal. Nid oedd unrhyw ran o Geredigion yn rhan o’r ymestyn cynnar ac fe heriais Weinidog yr Economi a’r Prif Weinidog yn gynnar iawn.

Rwyf yn hapus o’u hymateb ac er na fydd Ceredigion i gyd y rhan o’r cynllun, o leiaf bydd rhan yn elwa yn 2013-14 gyda’r gweddill yn dilyn yn 2014-15.

Byddaf yn awr yn cydweithio gyda Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol i weithredu’r cynlluniau

Advertisements

Comments are closed.