Monthly Archives: January 2013

Swydd – Rheolwr Ymchwil a Chyfathrebu

Mae Elin Jones AC yn chwilio am

Rheolwr Cyfathrebu ac Ymchwil

I weithio yn Swyddfa Etholaeth Aberystwyth

Cyflog graddfa £22,594 – £31,890 (37 awr yr wythnos)

Mae hon yn swydd gyffrous mewn swyddfa weithgar a chyfeillgar. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar sgiliau llafar ac ysgrifenedig da yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Note: The appointee will have to prepare information bilingually so the ability to speak Welsh is essential for this post.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Mary Davies 01970 624516 / mary.davies@cymru.gov.uk

Dyddiad cau: 8fed o Chwefror 2013

DOGFENNAU PERTHNASOL:

Swydd_Ddisgrifiad

Ffurflen Gais

Cyfle cyfartal

Advertisements