Arolwg Cyflymder Band Eang

Yn gynharach y flwyddyn hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu bod wedi dyfarnu’r cytundeb i gyflwyno band eang y genhedlaeth nesaf trwy Gymru i BT.

Tra bo hyn yn ddatblygiad sylweddol iawn gyda buddsoddiad cyhoeddus i ddod â band eang ffeibr optig i’r rhannau hynny o’r wlad a fyddai fel arall yn colli allan, rwy’n ymwybodol iawn bod yna nifer o ardaloedd yng Ngheredigion sy’n dal i dderbyn cyswllt â’r wê sy’n is na 2Mbps.

Mae unrhyw gyflymder sy’n is na’r trothwy hwn yn cael ei ystyried yn annigonol ac mae Cynllun Cymorth Band Eang Llywodraeth Cymru yn cynnig grantiau hyd at £1,000 i breswylwyr tai a busnesau sydd wedi eu heffeithio er mwyn datrys y broblem.

Rwy’ am sicrhau bod yr ardaloedd hyn gyda’r cyflymder arafa’ yn derbyn cymorth yn gyntaf wrth i BT uwchraddio eu system ffeibr optig. Felly byddwn yn gwerthfawrogi pe baech, fel trigolion Ceredigion, yn rhoi gwybod i mi pa gyflymder band eang rydych yn derbyn ar hyn o bryd er mwyn i mi allu adnabod yr ardaloedd yng Ngheredigion sydd angen blaenoriaeth.

Medrwch ddarganfod eich cyflymder band eang drwy ddefnyddio gwefannau megis www.speedtest.net. Wrth gwrs, rwy’n gwybod wrth ysgrifennu hwn eich bod yn barod ar y wê. Fodd bynnag, os gwyddoch am unrhyw un sy’n cael trafferth i gael cysylltiad o gwbl, anogwch nhw os gwelwch yn dda i gysylltu â mi.

Advertisements

Comments are closed.